จันทร์ ก.พ. 08

สอบธรรมสนามหลวง2556

alt 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม โดย ผอ.ชินวงศ์  พงษ์นุ่มกูล นำนักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.50  น. โดยมีผู้เข้าสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี 25 คน นักธรรมศึกษาชั้นโท 20 คน นักธรรมศึกษาชั้นเอก 4 คน

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช